ทัวร์มองโกเลีย
มกราคม     กุมภาพันธ์     มีนาคม     เมษายน     พฤษภาคม     มิถุนายน     กรกฎาคม     สิงหาคม     กันยายน     ตุลาคม     พฤศจิกายน     ธันวาคม
GTM-07 SMK 02 - Opening Mongolia  5D3N (OM) NOV-FEB 19
ทัวร์มองโกเลีย
GTM-07 SMK 02 - Opening Mongolia 5D3N (OM) NOV-FEB 19
GTM-07 SMK 02 - Opening Mongolia  5D3N (OM) NOV-FEB 19
เส้นทาง : มองโกเลีย
เดินทาง : พฤศจิกายน 2561 - กุมภาพันธ์ 2562
สายการบิน : Mongolian Airlines 
ราคาเริ่มต้น 29,999
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
พฤศจิกายน 10 - 14 พ.ย. 61, 17 - 21 พ.ย. 61, 24 - 28 พ.ย. 61,
ธันวาคม 01 - 05 ธ.ค. 61, 08 - 12 ธ.ค. 61, 15 - 19 ธ.ค. 61, 22 - 26 ธ.ค. 61, 29 ธ.ค. - 02 ม.ค. 62,
กุมภาพันธ์ 16 - 20 ก.พ. 62,
GTM-09 SH3UHET1 ทัวร์คุณธรรม มองโกเลียใน...สุกี้หม้อไฟ 6วัน5คืน JUN-SEP18 BY 3U
ทัวร์มองโกเลีย
GTM-09 SH3UHET1 ทัวร์คุณธรรม มองโกเลียใน...สุกี้หม้อไฟ 6วัน5คืน JUN-SEP18 BY 3U
ทัวร์จีน SH3UHET1 ทัวร์คุณธรรม มองโกเลียใน...สุกี้หม้อไฟ 6วัน5คืน 
เดินทาง มิถุนายน-กันยายน 2561
โดยสายการบิน Sichuan Airlines (3U)
ราคาเริ่มต้น 29,999 บาท  
ราคาเริ่มต้น 29,999
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
มิถุนายน 08 - 13 มิ.ย. 61,
กันยายน 12 - 17 ก.ย. 61,
GTM-05  GO1DSN-3U001 เจาะลึกมองโกเลียใน เนินทรายเสี่ยงซาวาน 6วัน5คืน OCT-NOV18 BY 3U
ทัวร์มองโกเลีย
GTM-05 GO1DSN-3U001 เจาะลึกมองโกเลียใน เนินทรายเสี่ยงซาวาน 6วัน5คืน OCT-NOV18 BY 3U
ทัวร์จีนGO1DSN-3U001 เจาะลึกมองโกเลียใน เนินทรายเสี่ยงซาวาน 6วัน5คืน 
เดินทาง ตุลาคม-พฤศจิกายน 2561
โดยสายการบิน Sichuan Airlines (3U)
ราคาเริ่มต้น 33,900 บาท 
ราคาเริ่มต้น 33,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
กันยายน 19 - 24 ก.ย. 61,
ตุลาคม 19 - 24 ต.ค. 61,