GTM-29 9W เลห์ ลาดัก นูบร้าวัลเลย์ ทะเลสาบพันกอง7 วัน (ดินแดนแห่งอ้อมกอดหิมาลัย) AUG-OCT 18 9W
ทัวร์เลห์-ลาดัก
GTM-29 9W เลห์ ลาดัก นูบร้าวัลเลย์ ทะเลสาบพันกอง7 วัน (ดินแดนแห่งอ้อมกอดหิมาลัย) AUG-OCT 18 9W
ทัวร์อินเดีย เลห์ ลาดัก นูบร้าวัลเลย์ ทะเลสาบพันกอง7 วัน (ดินแดนแห่งอ้อมกอดหิมาลัย) 
เดินทาง สิงหาคม-ตุลาคม 61
ราคารวมวีซ่า 50,900.-
บินด้วยสายการบิน JET AIRWAYS
ราคาเริ่มต้น 50,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
สิงหาคม 11 - 17 ส.ค. 61,
กันยายน 24 - 30 ก.ย. 61,
ตุลาคม 20 - 26 ต.ค. 61,