ทัวร์ย่างกุ้ง
มกราคม     กุมภาพันธ์     มีนาคม     เมษายน     พฤษภาคม     มิถุนายน     กรกฎาคม     สิงหาคม     กันยายน     ตุลาคม     พฤศจิกายน     ธันวาคม
GTM-16 BT-MMR041 มหัศจรรย์ หม่าเมืองแปร 3วัน2คืน บินDD_JUN-SEP18
ทัวร์ย่างกุ้ง
GTM-16 BT-MMR041 มหัศจรรย์ หม่าเมืองแปร 3วัน2คืน บินDD_JUN-SEP18
GTM-16 BT-MMR041 มหัศจรรย์ หม่าเมืองแปร 3วัน2คืน บินDD_JUN-SEP18
เดินทาง มิ.ย. - ก.ย.61 
ราคาเริ่มต้น 10,900.- 
โดยสายการบิน Nok Air (DD)
ราคาเริ่มต้น 10,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
มิถุนายน 23 - 25 มิ.ย. 61, 29 มิ.ย. - 01 ก.ค. 61, 30 มิ.ย. - 02 ก.ค. 61,
กรกฎาคม 13 - 15 ก.ค. 61, 14 - 16 ก.ค. 61, 20 - 22 ก.ค. 61, 21 - 23 ก.ค. 61, 27 - 29 ก.ค. 61, 28 - 30 ก.ค. 61,
สิงหาคม 03 - 05 ส.ค. 61, 04 - 06 ส.ค. 61, 10 - 12 ส.ค. 61, 11 - 13 ส.ค. 61, 17 - 19 ส.ค. 61, 18 - 20 ส.ค. 61, 24 - 26 ส.ค. 61, 25 - 27 ส.ค. 61, 31 ส.ค. - 02 ก.ย. 61,
กันยายน 01 - 03 ก.ย. 61, 07 - 09 ก.ย. 61, 08 - 10 ก.ย. 61, 14 - 16 ก.ย. 61, 15 - 17 ก.ย. 61, 21 - 23 ก.ย. 61, 22 - 24 ก.ย. 61, 28 - 30 ก.ย. 61, 29 ก.ย. - 01 ต.ค. 61,
GTM-16 MMR014 มหัศจรรย์...เมียนมาร์ 2D1N JUL-SEP18 BY DD
ทัวร์ย่างกุ้ง
GTM-16 MMR014 มหัศจรรย์...เมียนมาร์ 2D1N JUL-SEP18 BY DD
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง เทพทันใจ พระมหาเจดีย์ชเวดกอง สิเรียม 2วัน1คืน
เดินทาง ก.ค.-ก.ย.61 
ราคาเริ่มต้น 6,900.- 
โดยสายการบิน Nok Air
ราคาเริ่มต้น 6,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
กรกฎาคม 24 - 25 ก.ค. 61, 31 ก.ค. - 01 ส.ค. 61,
สิงหาคม 07 - 08 ส.ค. 61, 14 - 15 ส.ค. 61, 21 - 22 ส.ค. 61, 28 - 29 ส.ค. 61,
กันยายน 04 - 05 ก.ย. 61, 11 - 12 ก.ย. 61, 18 - 19 ก.ย. 61, 25 - 26 ก.ย. 61,
GTM-12 WS (RGN5-8M Yangon holy 9) Yangon 2 Days
ทัวร์ย่างกุ้ง
GTM-12 WS (RGN5-8M Yangon holy 9) Yangon 2 Days
GTM-12 WS (RGN5-8M Yangon holy 9) Yangon 2 Days
เดินทาง
- 14-15 ก.ค. 61
- 21-22 ก.ค. 61
ราคาเริ่มต้น 5,999.-บาท
โดยสายการบิน  เมีย น มา ร์ แอร์ เว ย์ อินเตอร์ เนชั่นแนล
ราคาเริ่มต้น 5,999
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
กรกฎาคม 14 - 15 ก.ค. 61, 21 - 22 ก.ค. 61,
GTM-05 GO1RGN-DD004 Go Myanmar สุดโดน ย่างกุ้ง 1 วัน ไหว้พระ สุดคุ้ม JUN-AUG 18 BY DD
ทัวร์ย่างกุ้ง
GTM-05 GO1RGN-DD004 Go Myanmar สุดโดน ย่างกุ้ง 1 วัน ไหว้พระ สุดคุ้ม JUN-AUG 18 BY DD
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง 1 วัน ไหว้พระสุดคุ้ม
เดินทาง มิถุนายน - สิงหาคม 61
เพียง 3,991 บาท
โดยสายการบิน Nok Air (DD)
ราคาเริ่มต้น 3,991
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
มิถุนายน 21 - 21 มิ.ย. 61, 27 - 27 มิ.ย. 61,
กรกฎาคม 04 - 04 ก.ค. 61, 05 - 05 ก.ค. 61, 11 - 11 ก.ค. 61, 12 - 12 ก.ค. 61, 18 - 18 ก.ค. 61, 26 - 26 ก.ค. 61,
สิงหาคม 02 - 02 ส.ค. 61,
GTM-05 GO1RGN-PG002 ย่างกุ้ง 2 วัน 1 คืน AUG-SEP 18 BY PG
ทัวร์ย่างกุ้ง
GTM-05 GO1RGN-PG002 ย่างกุ้ง 2 วัน 1 คืน AUG-SEP 18 BY PG
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง 2 วัน 1 คืน
เดินทาง สิงหาคม-กันยายน 61
เริ่มต้น 7,900 บาท
โดยสายการบิน Bangkok Airways (PG)
ราคาเริ่มต้น 7,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
สิงหาคม 04 - 05 ส.ค. 61, 25 - 26 ส.ค. 61,
กันยายน 01 - 02 ก.ย. 61, 08 - 09 ก.ย. 61, 15 - 16 ก.ย. 61, 22 - 23 ก.ย. 61, 29 - 30 ก.ย. 61,
GTM-05 GO1RGN-DD002 Go Myanmar สุดจ๊าตต ย่างกุ้ง ไหว้พระ 9วัด 2D1N JUN-SEP 18 BY DD
ทัวร์ย่างกุ้ง
GTM-05 GO1RGN-DD002 Go Myanmar สุดจ๊าตต ย่างกุ้ง ไหว้พระ 9วัด 2D1N JUN-SEP 18 BY DD
พม่า ย่างกุ้ง ไหว้พระ 9 วัด 2 วัน 1 คืน
เดินทาง มิถุนายน - กันยายน 61
เริ่มต้น 6,900 บาท
โดยสายการบิน Nok Air (DD)
ราคาเริ่มต้น 6,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
มิถุนายน 28 - 29 มิ.ย. 61, 29 - 30 มิ.ย. 61,
กรกฎาคม 01 - 02 ก.ค. 61, 05 - 06 ก.ค. 61, 06 - 07 ก.ค. 61, 12 - 13 ก.ค. 61, 13 - 14 ก.ค. 61, 14 - 15 ก.ค. 61, 15 - 16 ก.ค. 61, 18 - 19 ก.ค. 61, 19 - 20 ก.ค. 61, 20 - 21 ก.ค. 61, 21 - 22 ก.ค. 61, 22 - 23 ก.ค. 61, 25 - 26 ก.ค. 61, 26 - 27 ก.ค. 61, 29 - 30 ก.ค. 61,
สิงหาคม 02 - 03 ส.ค. 61, 03 - 04 ส.ค. 61, 05 - 06 ส.ค. 61, 08 - 09 ส.ค. 61, 09 - 10 ส.ค. 61, 10 - 11 ส.ค. 61, 11 - 12 ส.ค. 61, 16 - 17 ส.ค. 61, 17 - 18 ส.ค. 61, 18 - 19 ส.ค. 61, 19 - 20 ส.ค. 61, 23 - 24 ส.ค. 61, 24 - 25 ส.ค. 61, 25 - 26 ส.ค. 61, 26 - 27 ส.ค. 61, 29 - 30 ส.ค. 61, 30 - 31 ส.ค. 61, 31 ส.ค. - 01 ก.ย. 61,
กันยายน 01 - 02 ก.ย. 61, 02 - 03 ก.ย. 61, 06 - 07 ก.ย. 61, 07 - 08 ก.ย. 61, 08 - 09 ก.ย. 61, 09 - 10 ก.ย. 61, 12 - 13 ก.ย. 61, 13 - 14 ก.ย. 61, 14 - 15 ก.ย. 61, 15 - 16 ก.ย. 61, 16 - 17 ก.ย. 61, 19 - 20 ก.ย. 61, 20 - 21 ก.ย. 61, 21 - 22 ก.ย. 61, 22 - 23 ก.ย. 61, 23 - 24 ก.ย. 61, 26 - 27 ก.ย. 61, 27 - 28 ก.ย. 61, 28 - 29 ก.ย. 61, 29 - 30 ก.ย. 61, 30 ก.ย. - 01 ต.ค. 61,
GTM-33 JMM11ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง ไหว้พระ 9 วัด ย่างกุ้ง JUN-JUL18 2 วัน1คืน By 8M
ทัวร์ย่างกุ้ง
GTM-33 JMM11ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง ไหว้พระ 9 วัด ย่างกุ้ง JUN-JUL18 2 วัน1คืน By 8M
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง ไหว้พระ 9 วัด ย่างกุ้ง 
ออกเดินทางเดือนมิถุนายน - กรกฏาคม 2561
2 วัน1คืน By 8M
ราคาเริ่มต้น 6,666
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
มิถุนายน 03 - 04 มิ.ย. 61, 10 - 11 มิ.ย. 61, 17 - 18 มิ.ย. 61, 25 - 26 มิ.ย. 61, 28 - 29 มิ.ย. 61,
กรกฎาคม 01 - 02 ก.ค. 61, 08 - 09 ก.ค. 61, 15 - 16 ก.ค. 61, 22 - 23 ก.ค. 61, 29 - 30 ก.ค. 61,