ทัวร์ย่างกุ้ง หงสา
มกราคม     กุมภาพันธ์     มีนาคม     เมษายน     พฤษภาคม     มิถุนายน     กรกฎาคม     สิงหาคม     กันยายน     ตุลาคม     พฤศจิกายน     ธันวาคม
GTM-02 EASY MYANMAR อิ่มบุญ SEP - OCT
ทัวร์ย่างกุ้ง หงสา
GTM-02 EASY MYANMAR อิ่มบุญ SEP - OCT
GTM-02 EASY MYANMAR อิ่มบุญ SEP - OCT
ราคาเริ่มต้น 10,900.-
เดินทาง กันยายน - ตุลาคม 2561 
เดินทางสายการบิน NOK-AIR
ราคาเริ่มต้น 10,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
กันยายน 06 - 08 ก.ย. 61, 07 - 09 ก.ย. 61, 13 - 15 ก.ย. 61, 14 - 16 ก.ย. 61, 15 - 17 ก.ย. 61, 21 - 23 ก.ย. 61, 22 - 24 ก.ย. 61, 23 - 25 ก.ย. 61,
ตุลาคม 04 - 06 ต.ค. 61, 05 - 07 ต.ค. 61, 12 - 14 ต.ค. 61, 14 - 16 ต.ค. 61, 20 - 22 ต.ค. 61, 21 - 23 ต.ค. 61, 26 - 28 ต.ค. 61, 27 - 29 ต.ค. 61,
GTM-12 WS (RGN1-8M โปรเมียนมาร์ สาธุ) Yangon-Bago-Golden Rock 3D2N May-Oct 18 BY 8M
ทัวร์ย่างกุ้ง หงสา
GTM-12 WS (RGN1-8M โปรเมียนมาร์ สาธุ) Yangon-Bago-Golden Rock 3D2N May-Oct 18 BY 8M
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา พระธาตุอินทร์แขวน ชเวดากอง 3วัน2คืน
เดินทาง ก.ค.- ต.ค. 61
ราคาเริ่มต้น 10,999.- 
โดยสายการบินเมียนมาร์แอร์เวย์ 
ราคาเริ่มต้น 10,999
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
กรกฎาคม 06 - 08 ก.ค. 61, 13 - 15 ก.ค. 61, 20 - 22 ก.ค. 61, 27 - 29 ก.ค. 61, 28 - 30 ก.ค. 61,
สิงหาคม 03 - 05 ส.ค. 61, 10 - 12 ส.ค. 61, 11 - 13 ส.ค. 61, 17 - 19 ส.ค. 61, 18 - 20 ส.ค. 61, 24 - 26 ส.ค. 61, 31 ส.ค. - 02 ก.ย. 61,
กันยายน 07 - 09 ก.ย. 61, 14 - 16 ก.ย. 61, 21 - 23 ก.ย. 61, 28 - 30 ก.ย. 61,
ตุลาคม 05 - 07 ต.ค. 61, 26 - 28 ต.ค. 61,
GTM-01 RGN05 YANGON...บุญทุ่ม 2D1N SEP-OCT 18 BY FD
ทัวร์ย่างกุ้ง หงสา
GTM-01 RGN05 YANGON...บุญทุ่ม 2D1N SEP-OCT 18 BY FD
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี 2 วัน 1 คืน
เดินทาง กันยายน - ตุลาคม 61
เริ่มต้น 6,888 บาท
โดยสายการบิน Air Asia (FD)
ราคาเริ่มต้น 6,888
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
กันยายน 23 - 24 ก.ย. 61, 30 ก.ย. - 01 ต.ค. 61,
ตุลาคม 01 - 02 ต.ค. 61, 08 - 09 ต.ค. 61, 28 - 29 ต.ค. 61, 29 - 30 ต.ค. 61,
GTM-16 MMR04 โปรจัดให้ พม่า บินไลอ้อนแอร์ พัก4ดาว 3D2N JAN-APR 18 BY SL
ทัวร์ย่างกุ้ง หงสา
GTM-16 MMR04 โปรจัดให้ พม่า บินไลอ้อนแอร์ พัก4ดาว 3D2N JAN-APR 18 BY SL
ทัวร์พม่า มหาเจดีย์ชเวดากอง พระนอนตาหวาน พระธาตุมุเตา เทพทันใจ
เดินทาง มกราคม-เมษายน 61 (3วัน2คืน)
โดยสายการบิน Thai Lion Air
ราคาเริ่มต้น 11,900 บาท
ราคาเริ่มต้น 11,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
มกราคม 12 - 14 ม.ค. 61, 19 - 21 ม.ค. 61, 27 - 29 ม.ค. 61,
กุมภาพันธ์ 03 - 05 ก.พ. 61, 09 - 11 ก.พ. 61, 10 - 12 ก.พ. 61, 16 - 18 ก.พ. 61, 17 - 19 ก.พ. 61, 23 - 25 ก.พ. 61, 24 - 26 ก.พ. 61,
มีนาคม 01 - 03 มี.ค. 61, 02 - 04 มี.ค. 61, 03 - 05 มี.ค. 61, 09 - 11 มี.ค. 61, 10 - 12 มี.ค. 61, 16 - 18 มี.ค. 61, 17 - 19 มี.ค. 61, 23 - 25 มี.ค. 61, 24 - 26 มี.ค. 61, 30 มี.ค. - 01 เม.ย. 61, 31 มี.ค. - 02 เม.ย. 61,
เมษายน 06 - 08 เม.ย. 61, 07 - 09 เม.ย. 61, 12 - 14 เม.ย. 61, 13 - 15 เม.ย. 61, 14 - 16 เม.ย. 61, 20 - 22 เม.ย. 61, 21 - 23 เม.ย. 61, 27 - 29 เม.ย. 61, 28 - 30 เม.ย. 61,