ทัวร์มัณฑะเลย์ พุกาม
มกราคม     กุมภาพันธ์     มีนาคม     เมษายน     พฤษภาคม     มิถุนายน     กรกฎาคม     สิงหาคม     กันยายน     ตุลาคม     พฤศจิกายน     ธันวาคม
GTM-05 GO1MDL-PG001 มัณฑะเลย์ พุกาม 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG)  JUL-SEP BY PG
ทัวร์มัณฑะเลย์ พุกาม
GTM-05 GO1MDL-PG001 มัณฑะเลย์ พุกาม 4 วัน 3 คืน โดยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ (PG) JUL-SEP BY PG
ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ 4 วัน 3 คืน
เดินทาง กรกฎาคม - กันยายน 61
เริ่มต้น 14,900 บาท
โดยสายการบิน Bangkok Airways (PG)
ราคาเริ่มต้น 14,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
กรกฎาคม 26 - 29 ก.ค. 61,
สิงหาคม 02 - 05 ส.ค. 61, 10 - 13 ส.ค. 61, 16 - 19 ส.ค. 61, 23 - 26 ส.ค. 61,
กันยายน 06 - 09 ก.ย. 61, 13 - 16 ก.ย. 61, 27 - 30 ก.ย. 61,
GTM-01 MDL01 THE GREATEST MANDALAY 4D3N JAN-MAR 18 BY 8M
ทัวร์มัณฑะเลย์ พุกาม
GTM-01 MDL01 THE GREATEST MANDALAY 4D3N JAN-MAR 18 BY 8M
เที่ยวมัณฑะเลย์ พุกาม 4วัน3คืน 
เดินทาง ม.ค.-มี.ค.61
เริ่มต้น 12,888 บาท
โดยสายการบิน  Myanmar Airways
ราคาเริ่มต้น 12,888
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
มกราคม 24 - 27 ม.ค. 61, 31 ม.ค. - 03 ก.พ. 61,
กุมภาพันธ์ 07 - 10 ก.พ. 61, 28 ก.พ. - 03 มี.ค. 61,
มีนาคม 07 - 10 มี.ค. 61, 14 - 17 มี.ค. 61, 28 - 31 มี.ค. 61,