ทัวร์มัณฑะเลย์ สกายน์ มิงกุน
มกราคม     กุมภาพันธ์     มีนาคม     เมษายน     พฤษภาคม     มิถุนายน     กรกฎาคม     สิงหาคม     กันยายน     ตุลาคม     พฤศจิกายน     ธันวาคม
GTM-01 MDL03 NAMO MANDALAY 3D2N JUN-OCT 18 BY FD
ทัวร์มัณฑะเลย์ สกายน์ มิงกุน
GTM-01 MDL03 NAMO MANDALAY 3D2N JUN-OCT 18 BY FD
มัณฑะเลย์ สกายน์ มิงกุน 3 วัน 2 คืน
เดินทาง มิถุนายน-ตุลาคม 61
เริ่มต้น 9,888 บาท
โดยสายการบิน Air Asia (FD)
ราคาเริ่มต้น 9,888
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
มิถุนายน 22 - 24 มิ.ย. 61,
กรกฎาคม 13 - 15 ก.ค. 61, 27 - 29 ก.ค. 61,
สิงหาคม 31 ส.ค. - 02 ก.ย. 61,
กันยายน 21 - 23 ก.ย. 61,
ตุลาคม 12 - 14 ต.ค. 61, 20 - 22 ต.ค. 61,
GTM-01 MDL02 LIGHTEN OF MANDALAY 3D2N JAN-APR 18 BY 8M
ทัวร์มัณฑะเลย์ สกายน์ มิงกุน
GTM-01 MDL02 LIGHTEN OF MANDALAY 3D2N JAN-APR 18 BY 8M
ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ สกายน์ มิงกุน 3D2N กับอาหารสุดพิเศษกุ้งแม่น้ำเผา
เดินทาง มกราคม-เมษายน 61
โดยสารสายการบิน Myanmar Airways
ราคาเริ่มต้น 9,888 .-

ราคาเริ่มต้น 9,888
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
มกราคม 20 - 22 ม.ค. 61,
กุมภาพันธ์ 03 - 05 ก.พ. 61, 24 - 26 ก.พ. 61,
มีนาคม 03 - 05 มี.ค. 61, 24 - 26 มี.ค. 61, 31 มี.ค. - 02 เม.ย. 61,
เมษายน 07 - 09 เม.ย. 61, 14 - 16 เม.ย. 61, 21 - 23 เม.ย. 61, 28 - 30 เม.ย. 61,