GTM-16 MMR03 พม่า มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ 3D2N MAY-SEP 18 BY PG
ทัวร์
GTM-16 MMR03 พม่า มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ 3D2N MAY-SEP 18 BY PG
ทัวร์มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน 3 วัน 2 คืน
เดินทาง พฤษภาคม-กันยายน 61
โดยสายการบิน Bangkok Airways
ราคาเริ่มต้น 11,900 บาท
ราคาเริ่มต้น 11,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
พฤษภาคม 05 - 07 พ.ค. 61, 11 - 13 พ.ค. 61, 25 - 27 พ.ค. 61,
มิถุนายน 15 - 17 มิ.ย. 61, 29 มิ.ย. - 01 ก.ค. 61,
กรกฎาคม 06 - 08 ก.ค. 61, 13 - 15 ก.ค. 61, 27 - 29 ก.ค. 61,
สิงหาคม 11 - 13 ส.ค. 61, 24 - 26 ส.ค. 61, 31 ส.ค. - 02 ก.ย. 61,
กันยายน 07 - 09 ก.ย. 61, 21 - 23 ก.ย. 61, 28 - 30 ก.ย. 61,