GTM-16 MMR002 พม่า ย่างกุ้ง หงสา เนปิดอว์ สิเรียม อินแขวน 4D3N MAY-SEP 18 BY SL
ทัวร์ย่างกุ้ง เนปิดอว์ อินแขวน
GTM-16 MMR002 พม่า ย่างกุ้ง หงสา เนปิดอว์ สิเรียม อินแขวน 4D3N MAY-SEP 18 BY SL
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง กรุงเนปิดอว์ มหาเจดีย์อุปปาตสันติ หงสาวดี คิมปูนแค้มป์ พระธาตุอิทร์แขวน 4วัน3คืน
เดินทาง พฤษภาคม-กันยายน 2561
ราคาเริ่มต้น 12,900.-
สายการบิน Thai Lion Air (SL)
ราคาเริ่มต้น 12,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
พฤษภาคม 04 - 07 พ.ค. 61, 11 - 14 พ.ค. 61, 31 พ.ค. - 03 มิ.ย. 61,
มิถุนายน 07 - 10 มิ.ย. 61, 21 - 24 มิ.ย. 61,
กรกฎาคม 05 - 08 ก.ค. 61, 12 - 15 ก.ค. 61, 26 - 29 ก.ค. 61,
สิงหาคม 02 - 05 ส.ค. 61, 10 - 13 ส.ค. 61, 30 ส.ค. - 02 ก.ย. 61,
กันยายน 06 - 09 ก.ย. 61, 20 - 23 ก.ย. 61,