ทัวร์ย่างกุ้ง พุกาม มัณฑะเลย์ สกายน์
มกราคม     กุมภาพันธ์     มีนาคม     เมษายน     พฤษภาคม     มิถุนายน     กรกฎาคม     สิงหาคม     กันยายน     ตุลาคม     พฤศจิกายน     ธันวาคม
GTM-16 BT-MMR10 ทัวร์พม่า 4 เมือง 4 วัน ย่างกุ้ง พุกาม มัณฑะเลย์ สกายน์ สักการะ 3 มหาบูชาสถาน
ทัวร์ย่างกุ้ง พุกาม มัณฑะเลย์ สกายน์
GTM-16 BT-MMR10 ทัวร์พม่า 4 เมือง 4 วัน ย่างกุ้ง พุกาม มัณฑะเลย์ สกายน์ สักการะ 3 มหาบูชาสถาน
GTM-16 BT-MMR10 ทัวร์พม่า 4 เมือง 4 วัน ย่างกุ้ง พุกาม มัณฑะเลย์ สกายน์ สักการะ 3 มหาบูชาสถาน     
เดินทาง ต.ค. 61 - ก.พ. 62
เริ่มต้น 18,900.-
บินด้วยสายการบิน แอร์เอเชีย (XJ)
ราคาเริ่มต้น 18,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
ตุลาคม 12 - 15 ต.ค. 61, 19 - 22 ต.ค. 61,
พฤศจิกายน 02 - 05 พ.ย. 61, 16 - 19 พ.ย. 61,
ธันวาคม 06 - 09 ธ.ค. 61, 07 - 10 ธ.ค. 61, 14 - 17 ธ.ค. 61, 21 - 24 ธ.ค. 61, 29 ธ.ค. - 01 ม.ค. 62, 30 ธ.ค. - 01 ก.พ. 62,
มกราคม 18 - 21 ม.ค. 62, 25 - 28 ม.ค. 62,
กุมภาพันธ์ 02 - 05 ก.พ. 62, 16 - 19 ก.พ. 62,
GTM-16 BT-MMR10 ทัวร์พม่า 4 เมือง 4 วัน ย่างกุ้ง พุกาม มัณฑะเลย์ สกายน์ สักการะ 3 มหาบูชาสถาน
ทัวร์ย่างกุ้ง พุกาม มัณฑะเลย์ สกายน์
GTM-16 BT-MMR10 ทัวร์พม่า 4 เมือง 4 วัน ย่างกุ้ง พุกาม มัณฑะเลย์ สกายน์ สักการะ 3 มหาบูชาสถาน
GTM-16 BT-MMR10 ทัวร์พม่า 4 เมือง 4 วัน ย่างกุ้ง พุกาม มัณฑะเลย์ สกายน์ สักการะ 3 มหาบูชาสถาน     
เดินทาง ต.ค. 61 - ก.พ. 62
เริ่มต้น 18,900.-
บินด้วยสายการบิน แอร์เอเชีย (XJ)
ราคาเริ่มต้น 18,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
GTM-16 BT-MMR10 ทัวร์พม่า 4 เมือง 4 วัน ย่างกุ้ง พุกาม มัณฑะเลย์ สกายน์ สักการะ 3 มหาบูชาสถาน
ทัวร์ย่างกุ้ง พุกาม มัณฑะเลย์ สกายน์
GTM-16 BT-MMR10 ทัวร์พม่า 4 เมือง 4 วัน ย่างกุ้ง พุกาม มัณฑะเลย์ สกายน์ สักการะ 3 มหาบูชาสถาน
GTM-16 BT-MMR10 ทัวร์พม่า 4 เมือง 4 วัน ย่างกุ้ง พุกาม มัณฑะเลย์ สกายน์ สักการะ 3 มหาบูชาสถาน     
เดินทาง ต.ค. 61 - ก.พ. 62
เริ่มต้น 18,900.-
บินด้วยสายการบิน แอร์เอเชีย (XJ)
ราคาเริ่มต้น 18,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>