GTM-01 KIX05 OSAKA บุหงา ลั่นทุ่ง 5D3N MAY 18 XJ
ทัวร์โอซาก้า
GTM-01 KIX05 OSAKA บุหงา ลั่นทุ่ง 5D3N MAY 18 XJ
GTM-01 KIX05 OSAKA บุหงา ลั่นทุ่ง 5D3N MAY 18 XJ
เดินทาง พฤษภาคม 2561
เริ่มต้น 21,999.-
โดยสายการบิน AirAsia X
ราคาเริ่มต้น 21,999
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
พฤษภาคม 03 - 07 พ.ค. 61, 16 - 20 พ.ค. 61, 17 - 21 พ.ค. 61, 24 - 28 พ.ค. 61,
GTM-09 ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า-โกเบ 5D3N MAY 18 XJ
ทัวร์โอซาก้า
GTM-09 ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า-โกเบ 5D3N MAY 18 XJ
GTM-09 ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า-โกเบ 5D3N MAY 18 XJ
เดินทาง พ.ค.  61
ราคา 31,900.-บาท
โดยสายการบิน AirAsia X
ราคาเริ่มต้น 31,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
พฤษภาคม 11 - 15 พ.ค. 61, 26 - 30 พ.ค. 61,
GTM-08 TR10 OSAKA TAKAYAMA KYOTO ซุปตาร์ น่ารักที่สุดในโลก 2 4D3N APR-SEP18  BY TR
ทัวร์โอซาก้า
GTM-08 TR10 OSAKA TAKAYAMA KYOTO ซุปตาร์ น่ารักที่สุดในโลก 2 4D3N APR-SEP18 BY TR
ทัวร์ญี่ปุ่น ทาคายาม่า วิวเทือกเขาแอลป์ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ปราสาทโอซาก้า
เดินทาง เมษายน - กันยายน 2561
ราคาเริ่มต้น 20,888.-
โดยสายการบิน SCOOT 
ราคาเริ่มต้น 20,888
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
เมษายน 22 - 25 เม.ย. 61, 29 เม.ย. - 02 พ.ค. 61,
พฤษภาคม 03 - 06 พ.ค. 61, 27 - 30 พ.ค. 61,
มิถุนายน 03 - 06 มิ.ย. 61, 10 - 13 มิ.ย. 61, 17 - 20 มิ.ย. 61, 24 - 27 มิ.ย. 61,
กรกฎาคม 01 - 04 ก.ค. 61, 08 - 11 ก.ค. 61, 15 - 18 ก.ค. 61, 22 - 25 ก.ค. 61, 29 ก.ค. - 01 ส.ค. 61,
สิงหาคม 05 - 08 ส.ค. 61, 12 - 15 ส.ค. 61, 19 - 22 ส.ค. 61, 26 - 29 ส.ค. 61,
กันยายน 02 - 12 ก.ย. 61, 09 - 12 ก.ย. 61, 16 - 19 ก.ย. 61,
GTM-08 TR11 OSAKA TAKAYAMA KYOTO ซุปตาร์ ทตโทริ 5D4N
ทัวร์โอซาก้า
GTM-08 TR11 OSAKA TAKAYAMA KYOTO ซุปตาร์ ทตโทริ 5D4N
ทัวร์ญี่ปุ่น GTM-08 TR11 OSAKA TAKAYAMA KYOTO ซุปตาร์ ทตโทริ 5D4N
เดินทาง พ.ค – ก.ย. 61  
ราคา 23,888 บาท
เดินทางโดยสายการบิน Scoot Airline
ราคาเริ่มต้น 23,888
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
พฤษภาคม 02 - 06 พ.ค. 61, 30 พ.ค. - 03 มิ.ย. 61,
มิถุนายน 06 - 10 มิ.ย. 61, 13 - 17 มิ.ย. 61, 20 - 24 มิ.ย. 61, 27 มิ.ย. - 01 ก.ค. 61,
กรกฎาคม 04 - 08 ก.ค. 61, 11 - 15 ก.ค. 61, 18 - 22 ก.ค. 61,
สิงหาคม 01 - 05 ส.ค. 61, 08 - 12 ส.ค. 61, 15 - 19 ส.ค. 61, 22 - 26 ส.ค. 61, 29 ส.ค. - 02 ก.ย. 61,
กันยายน 05 - 09 ก.ย. 61, 12 - 16 ก.ย. 61, 19 - 23 ก.ย. 61,
GTM-26 GT-KIX TG10 สบาย สบาย โอซาก้า ทตโตริ 5วัน 3คืน เม.ย.61 By TG
ทัวร์โอซาก้า
GTM-26 GT-KIX TG10 สบาย สบาย โอซาก้า ทตโตริ 5วัน 3คืน เม.ย.61 By TG
ทัวร์โอซาก้า ทตโตริ 5วัน 3คืน
ออกเดินทาง 9-13 , 13-17 เม.ย.61
พักออนเซ็น 1 คืน ชมทะเลทรายทตโตริ
บินด้วยสายการบินไทย
ราคาเริ่มต้น 53,991
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
เมษายน 09 - 13 เม.ย. 61, 13 - 17 เม.ย. 61,
GTM-26 FUK สบาย YAMAGUCHI HIROSHIMA SAKURA 7D5N MAR 18 TG
ทัวร์โอซาก้า
GTM-26 FUK สบาย YAMAGUCHI HIROSHIMA SAKURA 7D5N MAR 18 TG
ทัวร์เอเชีย GTM-26 FUK สบาย YAMAGUCHI HIROSHIMA SAKURA 7D5N MAR 18 TG
เดินทาง มี.ค. 61
ราคา 55,991.-บาท
โดยสายการบิน  Thai Airways
ราคาเริ่มต้น 55,991
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
มีนาคม 25 - 31 มี.ค. 61,
GTM-10  TR20 Amazing Sakura Osaka  4D3N Mar-Apr 2018
ทัวร์โอซาก้า
GTM-10 TR20 Amazing Sakura Osaka 4D3N Mar-Apr 2018
ทัวร์ญี่ปุ่น Amazing Sakura Osaka  4D3N
เดินทาง เมษายน 2561
ราคา 29,900.-บาท
โดยสายการบิน Scoot Airlines
ราคาเริ่มต้น 29,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
เมษายน 01 - 04 เม.ย. 61, 08 - 11 เม.ย. 61, 15 - 18 เม.ย. 61,
GTM-26 GT-KIX XJ10 OSAKA-KOBE สบาย สบาย 5D3N MAR-JUN18 By X
ทัวร์โอซาก้า
GTM-26 GT-KIX XJ10 OSAKA-KOBE สบาย สบาย 5D3N MAR-JUN18 By X
ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต โกเบ 5วัน3คืน
เดินทาง มีนาคม - มิถุนายน 2561
เริ่มต้น 24,999.-
โดยสายการบิน AirAsia X
ราคาเริ่มต้น 24,999
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
มีนาคม 22 - 26 มี.ค. 61, 24 - 28 มี.ค. 61, 26 - 30 มี.ค. 61, 28 มี.ค. - 01 เม.ย. 61,
เมษายน 02 - 06 เม.ย. 61, 04 - 08 เม.ย. 61, 11 - 15 เม.ย. 61, 12 - 16 เม.ย. 61, 13 - 16 เม.ย. 61, 14 - 18 เม.ย. 61, 17 - 21 เม.ย. 61, 21 - 25 เม.ย. 61, 27 เม.ย. - 01 พ.ค. 61,
พฤษภาคม 05 - 09 พ.ค. 61, 12 - 16 พ.ค. 61, 19 - 23 พ.ค. 61, 29 พ.ค. - 02 มิ.ย. 61,
มิถุนายน 02 - 06 มิ.ย. 61, 09 - 13 มิ.ย. 61,
GTM-33 JJP24 OSAKA SHIRAKAWAGO BLACKBERRY 4D3N BY XW
ทัวร์โอซาก้า
GTM-33 JJP24 OSAKA SHIRAKAWAGO BLACKBERRY 4D3N BY XW
ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA SHIRAKAWAGO BLACKBERRY 4D3N 
เดินทาง กุมภาพันธ์-มีนาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 27,999.-
โดยสายการบิน Nok Scoot (XW)
ราคาเริ่มต้น 27,999
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
กุมภาพันธ์ 25 - 28 ก.พ. 61,
มีนาคม 04 - 07 มี.ค. 61, 11 - 14 มี.ค. 61, 18 - 20 มี.ค. 61,
GTM-10 TR22 Snow Wall Japan Alps #2 Osaka Takayama Shirakawago Matsumoto 4D3N BY XW
ทัวร์โอซาก้า
GTM-10 TR22 Snow Wall Japan Alps #2 Osaka Takayama Shirakawago Matsumoto 4D3N BY XW
ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall Japan Alps #2 Osaka Takayama Shirakawago Matsumoto 4D3N 
เดินทาง เมษายน-มิถุนายน 2561
ราคาเริ่มต้น 27,900.-
โดยสายการบิน Nok Scoot (XW)
ราคาเริ่มต้น 27,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
เมษายน 22 - 25 เม.ย. 61, 29 เม.ย. - 02 พ.ค. 61,
พฤษภาคม 06 - 09 พ.ค. 61, 13 - 16 พ.ค. 61, 20 - 23 พ.ค. 61, 27 - 30 พ.ค. 61,
มิถุนายน 03 - 06 มิ.ย. 61, 10 - 13 มิ.ย. 61, 17 - 20 มิ.ย. 61,
GTM-10 TR21 Snow Wall Japan Alps#1 Osaka Takayama Shirakawago Kyoto 5D4N BY XW
ทัวร์โอซาก้า
GTM-10 TR21 Snow Wall Japan Alps#1 Osaka Takayama Shirakawago Kyoto 5D4N BY XW
ทัวร์ญี่ปุ่น Snow Wall Japan Alps#1 Osaka Takayama Shirakawago Kyoto 5D4N 
เดินทาง เมษายน-มิถุนายน 2561
ราคาเริ่มต้น 31,900.-
โดยสายการบิน Nok Scoot (XW)
ราคาเริ่มต้น 31,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
เมษายน 18 - 22 เม.ย. 61, 25 - 29 เม.ย. 61,
พฤษภาคม 02 - 06 พ.ค. 61, 09 - 13 พ.ค. 61, 23 - 27 พ.ค. 61, 30 พ.ค. - 03 มิ.ย. 61,
มิถุนายน 06 - 10 มิ.ย. 61, 13 - 17 มิ.ย. 61, 20 - 24 มิ.ย. 61,
GTM-10 TR19 Wonder Sakura Osaka Takayama Nara Kyoto 5D4N Mar-Apr 18 BY TR
ทัวร์โอซาก้า
GTM-10 TR19 Wonder Sakura Osaka Takayama Nara Kyoto 5D4N Mar-Apr 18 BY TR
ทัวร์ญี่ปุ่น Wonder Sakura Osaka Takayama Nara Kyoto 5D4N 
เดินทาง มีนาคม-เมษายน 2561
ราคาเริ่มต้น 35,900.-
โดยสายการบิน Nok scoot (TR)
ราคาเริ่มต้น 35,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
มีนาคม 28 มี.ค. - 01 เม.ย. 61,
เมษายน 11 - 15 เม.ย. 61,
GTM-26 GT-KIX TG06 HIP JAPAN PLUS USJ[OSAKA-TOKYO]6D4N BY TG
ทัวร์โอซาก้า
GTM-26 GT-KIX TG06 HIP JAPAN PLUS USJ[OSAKA-TOKYO]6D4N BY TG

ทัวร์ญี่ปุ่น HIP JAPAN PLUS USJ [OSAKA-TOKYO] 6วัน4คืน
เดินทาง ก.พ - เม.ย 61
ราคาเริ่มต้น 44,991.-
โดยสายการบิน Thai airways
ราคาเริ่มต้น 44,991
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
กุมภาพันธ์ 20 - 25 ก.พ. 61,
มีนาคม 13 - 18 มี.ค. 61, 21 - 26 มี.ค. 61,
เมษายน 04 - 09 เม.ย. 61, 14 - 19 เม.ย. 61, 18 - 23 เม.ย. 61, 19 - 24 เม.ย. 61, 27 เม.ย. - 02 พ.ค. 61, 30 เม.ย. - 05 พ.ค. 61,
GTM-26 GT-KIX XJ07 OSAKA TAKAYAMA TOKYO SAKURA 6D4N BY XJ
ทัวร์โอซาก้า
GTM-26 GT-KIX XJ07 OSAKA TAKAYAMA TOKYO SAKURA 6D4N BY XJ
ทัวร์โอซาก้า OSAKA TAKAYAMA TOKYO SAKURA 6D4N 
เดินทาง เดือนมีนาคม-เมษายน 2561
ราคาเริ่มต้น 35,900.-
สายการบิน Air Asia X(XJ)
ราคาเริ่มต้น 35,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
มีนาคม 23 - 28 มี.ค. 61, 25 - 30 มี.ค. 61, 26 - 31 มี.ค. 61, 27 มี.ค. - 01 เม.ย. 61, 29 มี.ค. - 01 เม.ย. 61, 30 มี.ค. - 04 เม.ย. 61,
เมษายน 01 - 06 เม.ย. 61, 02 - 07 เม.ย. 61, 03 - 09 เม.ย. 61, 04 - 09 เม.ย. 61, 10 - 15 เม.ย. 61, 11 - 16 เม.ย. 61,
GTM-08 XJ41_ALPS 6D4N ซุปตาร์ อมยิ้ม APR-MAY 18
ทัวร์โอซาก้า
GTM-08 XJ41_ALPS 6D4N ซุปตาร์ อมยิ้ม APR-MAY 18
ALPS ซุปตาร์ อมยิ้ม 6 วัน4คืน
เดินทาง เมษายน - พฤษภาคม 2561
    ราคา  30,888 บาท
โดยสายการบิน Air asia x
ราคาเริ่มต้น 30,888
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
เมษายน 15 - 20 เม.ย. 61, 16 - 21 เม.ย. 61, 17 - 22 เม.ย. 61, 18 - 23 เม.ย. 61, 20 - 25 เม.ย. 61, 21 - 26 เม.ย. 61, 22 - 27 เม.ย. 61, 23 - 28 เม.ย. 61, 27 เม.ย. - 02 พ.ค. 61, 28 เม.ย. - 03 พ.ค. 61, 29 เม.ย. - 04 พ.ค. 61,
พฤษภาคม 02 - 07 พ.ค. 61, 03 - 08 พ.ค. 61, 04 - 09 พ.ค. 61, 05 - 10 พ.ค. 61, 07 - 12 พ.ค. 61, 10 - 15 พ.ค. 61,
GTM-08 XJ39 JAPAN ALPS ซุปตาร์ มหาชน 5D3N_APR-MAY 18
ทัวร์โอซาก้า
GTM-08 XJ39 JAPAN ALPS ซุปตาร์ มหาชน 5D3N_APR-MAY 18
JAPAN ALPS  ซุปตาร์ มหาชน 5วัน3คืน
เดินทาง เมษายน - พฤษภาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 28,888.-
โดยสายการบิน Air asia X
ราคาเริ่มต้น 28,888
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
เมษายน 16 - 20 เม.ย. 61, 17 - 21 เม.ย. 61, 18 - 22 เม.ย. 61, 20 - 24 เม.ย. 61, 21 - 25 เม.ย. 61, 22 - 26 เม.ย. 61, 23 - 27 เม.ย. 61, 24 - 28 เม.ย. 61, 25 - 29 เม.ย. 61, 26 - 30 เม.ย. 61, 27 เม.ย. - 01 พ.ค. 61, 28 เม.ย. - 02 พ.ค. 61, 29 เม.ย. - 03 พ.ค. 61, 30 เม.ย. - 04 พ.ค. 61,
พฤษภาคม 01 - 05 พ.ค. 61, 02 - 06 พ.ค. 61, 03 - 07 พ.ค. 61, 04 - 08 พ.ค. 61, 05 - 09 พ.ค. 61, 07 - 11 พ.ค. 61, 08 - 12 พ.ค. 61, 10 - 14 พ.ค. 61,
GTM-33 JJP22 OSAKA ICHIGO สตอรเบอร์รี่  FEB-MAR18 4D3N BY TR
ทัวร์โอซาก้า
GTM-33 JJP22 OSAKA ICHIGO สตอรเบอร์รี่ FEB-MAR18 4D3N BY TR
ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า สวนป่าไผ่ วัดคินคะคุจิ  ฟูชิมิอินาริ ช้อปปิ้งเพลิน ชินไชบาชิ 4วัน3คืน
เดินทาง  FEB-MAR18
ราคาเริ่มต้น 25,999.-
โดยสายการบิน SCOOT
ราคาเริ่มต้น 25,999
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
กุมภาพันธ์ 25 - 28 ก.พ. 61,
มีนาคม 04 - 07 มี.ค. 61, 11 - 14 มี.ค. 61, 18 - 21 มี.ค. 61,
GTM-01 SAKURA GRAND OSAKA TAKAYAMA MAR-APR18 6D4N BY XJ
ทัวร์โอซาก้า
GTM-01 SAKURA GRAND OSAKA TAKAYAMA MAR-APR18 6D4N BY XJ
ทัวร์ญี่ปุ่น เทศกาลซากุระบานสะพรั่ง เที่ยวครบ3เมืองใหญ่  6วัน4คืน
เดินทาง MAR-APR18 
ราคาเริ่มต้น 37,900.-
โดยสายการบิน AIR ASIA X
ราคาเริ่มต้น 37,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
มีนาคม 27 มี.ค. - 01 เม.ย. 61, 28 มี.ค. - 02 เม.ย. 61,
เมษายน 03 - 08 เม.ย. 61, 04 - 09 เม.ย. 61, 10 - 15 เม.ย. 61, 11 - 16 เม.ย. 61, 12 - 17 เม.ย. 61,
GTM-01 KIX02 SAKURA LAND IN OSAKA TAKAYAMA MAR-APR 18 5D3N BY XJ
ทัวร์โอซาก้า
GTM-01 KIX02 SAKURA LAND IN OSAKA TAKAYAMA MAR-APR 18 5D3N BY XJ
ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทาคายาม่า ชมดอกซากุระ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ 5วัน3คืน
เดินทาง MAR-APR18
ราคาเริ่มต้น 31,900.-
โดยสายการบิน AIR ASIA X
ราคาเริ่มต้น 31,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
มีนาคม 21 - 25 มี.ค. 61, 22 - 26 มี.ค. 61, 23 - 27 มี.ค. 61, 24 - 28 มี.ค. 61, 25 - 29 มี.ค. 61, 26 - 30 มี.ค. 61, 27 - 31 มี.ค. 61, 28 มี.ค. - 01 เม.ย. 61, 29 มี.ค. - 02 เม.ย. 61, 30 มี.ค. - 03 เม.ย. 61, 31 มี.ค. - 04 เม.ย. 61,
เมษายน 01 - 05 เม.ย. 61, 02 - 06 เม.ย. 61, 03 - 07 เม.ย. 61, 04 - 08 เม.ย. 61, 10 - 14 เม.ย. 61, 11 - 15 เม.ย. 61, 13 - 17 เม.ย. 61, 16 - 20 เม.ย. 61, 18 - 22 เม.ย. 61, 19 - 23 เม.ย. 61, 20 - 24 เม.ย. 61, 25 - 29 เม.ย. 61, 26 - 30 เม.ย. 61, 28 เม.ย. - 02 พ.ค. 61,
 GTM-01 KIX01 SNOW WALL OSAKA TAKAYAMA APR-MAY18 6D4N BY XJ
ทัวร์โอซาก้า
GTM-01 KIX01 SNOW WALL OSAKA TAKAYAMA APR-MAY18 6D4N BY XJ
ทัวร์ญี่ปุ่น ตะลุยกำแพงหิมะ ชมเจแปนด์ แอลป์ เยือนหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ 6วัน4คืน
เดินทาง APR-MAY18
ราคาเริ่มต้น 41,900.-
โดยสายการบิน AIR ASIA X
ราคาเริ่มต้น 41,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
เมษายน 13 - 18 เม.ย. 61, 17 - 22 เม.ย. 61, 18 - 23 เม.ย. 61, 19 - 24 เม.ย. 61, 24 - 29 เม.ย. 61, 25 - 30 เม.ย. 61, 26 เม.ย. - 01 พ.ค. 61,
พฤษภาคม 02 - 07 พ.ค. 61, 03 - 08 พ.ค. 61, 08 - 13 พ.ค. 61, 09 - 14 พ.ค. 61, 15 - 20 พ.ค. 61, 16 - 21 พ.ค. 61, 22 - 27 พ.ค. 61, 23 - 28 พ.ค. 61,