ทัวร์กวางเจา
มกราคม     กุมภาพันธ์     มีนาคม     เมษายน     พฤษภาคม     มิถุนายน     กรกฎาคม     สิงหาคม     กันยายน     ตุลาคม     พฤศจิกายน     ธันวาคม
GTM-05 GO1CAN-TG001 กวางเจาเทรดแฟร์-ล่องแม่น้ำจูเจียง 4วัน3คืน OCT18  BY TG
ทัวร์กวางเจา
GTM-05 GO1CAN-TG001 กวางเจาเทรดแฟร์-ล่องแม่น้ำจูเจียง 4วัน3คืน OCT18 BY TG
ทัวร์จีน GO1CAN-TG001 กวางเจาเทรดแฟร์-ล่องแม่น้ำจูเจียง 4วัน3คืน OCT18  BY TG 
เดินทาง 16-19 ตุลาคม 2561
โดยสายการบิน การบินไทย (TG)
ราคาเริ่มต้น 22,900 บาท  
ราคาเริ่มต้น 22,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
ตุลาคม 16 - 19 ต.ค. 61,
GTM-05 GO1CAN-CZ001 กวางเจาเทรดแฟร์-ล่องแม่น้ำจูเจียง 4วัน3คืน OCT18 BY CZ
ทัวร์กวางเจา
GTM-05 GO1CAN-CZ001 กวางเจาเทรดแฟร์-ล่องแม่น้ำจูเจียง 4วัน3คืน OCT18 BY CZ
ทัวร์จีน  GO1CAN-CZ001 กวางเจาเทรดแฟร์-ล่องแม่น้ำจูเจียง 4วัน3คืน 
เดินทาง 14-17 ตุลาคม 2561
โดยสายการบิน China Southern Airlines (CZ)
ราคาเริ่มต้น 21,900 บาท  
ราคาเริ่มต้น 21,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
ตุลาคม 14 - 17 ต.ค. 61,