ทัวร์คุนหมิง
มกราคม     กุมภาพันธ์     มีนาคม     เมษายน     พฤษภาคม     มิถุนายน     กรกฎาคม     สิงหาคม     กันยายน     ตุลาคม     พฤศจิกายน     ธันวาคม
GTM-09C CSKMGMU06 คุนหมิง สุกี้เนื้อแพะ ตงชวน ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ 3วัน2คืน SEP-DEC18 BY MU
ทัวร์คุนหมิง
GTM-09C CSKMGMU06 คุนหมิง สุกี้เนื้อแพะ ตงชวน ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ 3วัน2คืน SEP-DEC18 BY MU
GTM-09C CSKMGMU06 คุนหมิง สุกี้เนื้อแพะ ตงชวน ภูเขาหิมะเจี้ยวจื่อ 3วัน2คืน SEP-DEC18 BY MU
เดินทาง กันยายน-ธันวาคม2561
ราคาเริ่มต้น 9,899.-
โดยสายการบิน China Eastern
ราคาเริ่มต้น 9,899
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
กันยายน 22 - 24 ก.ย. 61,
ตุลาคม 22 - 24 ต.ค. 61,
พฤศจิกายน 23 - 25 พ.ย. 61,
ธันวาคม 03 - 05 ธ.ค. 61,
GTM-09S SHMUKMG13 ทัวร์ลี่เจียง ปลาเผา คุนหมิง ต้าหลี่ ภูเขาหิมะมังกรหยก แชงกรีล่า (MU) SEP18
ทัวร์คุนหมิง
GTM-09S SHMUKMG13 ทัวร์ลี่เจียง ปลาเผา คุนหมิง ต้าหลี่ ภูเขาหิมะมังกรหยก แชงกรีล่า (MU) SEP18
GTM-09S SHMUKMG13 ทัวร์ลี่เจียง ปลาเผา คุนหมิง ต้าหลี่ ภูเขาหิมะมังกรหยก แชงกรีล่า (MU) SEP18
เดินทาง 12-17 / 19-24 กันยายน 2561 
ราคาเริ่มต้น 25,799.-
โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES 
ราคาเริ่มต้น 25,799
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
กันยายน 12 - 17 ก.ย. 61, 19 - 24 ก.ย. 61,
GTM-09C CSKMGMU05 ทัวร์คุนหมิง สุกี้แซลมอน ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า AUG-DEC18
ทัวร์คุนหมิง
GTM-09C CSKMGMU05 ทัวร์คุนหมิง สุกี้แซลมอน ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า AUG-DEC18
GTM-09C CSKMGMU05 ทัวร์คุนหมิง สุกี้แซลมอน ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน 5 วัน 4 คืน AUG-DEC18
เดินทาง สิงหาคม - ธันวาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 20,899.-
โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES 
ราคาเริ่มต้น 20,899
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
สิงหาคม 09 - 13 ส.ค. 61,
กันยายน 05 - 09 ก.ย. 61, 12 - 16 ก.ย. 61,
ตุลาคม 11 - 15 ต.ค. 61, 19 - 23 ต.ค. 61,
พฤศจิกายน 07 - 11 พ.ย. 61, 14 - 18 พ.ย. 61,
ธันวาคม 26 - 30 ธ.ค. 61,
GTM-05 GO1KMG-MU001 คุนหมิง หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน IMPRESSION LIJIANG 6วัน5คืน AUG-OCT18 BY MU
ทัวร์คุนหมิง
GTM-05 GO1KMG-MU001 คุนหมิง หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน IMPRESSION LIJIANG 6วัน5คืน AUG-OCT18 BY MU
ทัวร์จีน GO1KMG-MU001 คุนหมิง หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน IMPRESSION LIJIANG 6วัน5คืน 
เดินทาง สิงหาคม-ตุลาคม 2561
โดยสายการบิน China Eastern (MU)
ราคาเริ่มต้น 23,900 บาท  
ราคาเริ่มต้น 23,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
สิงหาคม 10 - 15 ส.ค. 61, 11 - 16 ส.ค. 61, 21 - 26 ส.ค. 61,
กันยายน 07 - 12 ก.ย. 61, 17 - 22 ก.ย. 61,
ตุลาคม 12 - 17 ต.ค. 61, 16 - 21 ต.ค. 61,
GTM-05 GO1KMG-8L003 คุนหมิง เต๋อชิง ธารน้ำแข็งหมิงหย่ง 6วัน5คืนSEP-OCT18 BY 8L
ทัวร์คุนหมิง
GTM-05 GO1KMG-8L003 คุนหมิง เต๋อชิง ธารน้ำแข็งหมิงหย่ง 6วัน5คืนSEP-OCT18 BY 8L
ทัวร์จีน GO1KMG-8L003 คุนหมิง เต๋อชิง ธารน้ำแข็งหมิงหย่ง 6วัน5คืน
เดินทาง กันยายน-ตุลาคม 2561
โดยสายการบิน Luvky Airlines (8L)
ราคาเริ่มต้น 34,900 บาท  
ราคาเริ่มต้น 34,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
กันยายน 05 - 10 ก.ย. 61, 12 - 17 ก.ย. 61, 19 - 24 ก.ย. 61,
ตุลาคม 10 - 15 ต.ค. 61, 17 - 22 ต.ค. 61,
GTM-05 GO1KMG-TG001 คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก 5วัน4คืน AUG-DEC18 BY TG
ทัวร์คุนหมิง
GTM-05 GO1KMG-TG001 คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก 5วัน4คืน AUG-DEC18 BY TG
ทัวร์จีน GO1KMG-TG001 คุนหมิง ต้าลี่ ลี่เจียง ภูเขาหิมะมังกรหยก 5วัน4คืน 
เดินทาง สิงหาคม-ธันวาคม 2561
โดยสายการบิน การบินไทย (TG)
ราคาเริ่มต้น 25,900 บาท  
ราคาเริ่มต้น 25,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
กรกฎาคม 18 - 22 ก.ค. 61, 26 - 30 ก.ค. 61,
สิงหาคม 22 - 26 ส.ค. 61, 29 ส.ค. - 02 ก.ย. 61,
กันยายน 05 - 09 ก.ย. 61, 19 - 23 ก.ย. 61,
ตุลาคม 19 - 23 ต.ค. 61, 20 - 24 ต.ค. 61,
พฤศจิกายน 07 - 11 พ.ย. 61, 14 - 18 พ.ย. 61, 21 - 25 พ.ย. 61,
ธันวาคม 01 - 05 ธ.ค. 61, 08 - 12 ธ.ค. 61, 12 - 16 ธ.ค. 61,
GTM-05 GO1KMG-8L002 คุนหมิง ตงชวน ภูเขาเจี้ยวจื่อซาน 5วัน4คืน AUG-OCT18 BY 8L
ทัวร์คุนหมิง
GTM-05 GO1KMG-8L002 คุนหมิง ตงชวน ภูเขาเจี้ยวจื่อซาน 5วัน4คืน AUG-OCT18 BY 8L
ทัวร์จีน GO1KMG-8L002 คุนหมิง ตงชวน ภูเขาเจี้ยวจื่อซาน 5วัน4คืน 
เดินทาง สิงหาคม-ตุลาคม 2561
โดยสายการบิน Lucky Air (8L)
ราคาเริ่มต้น 17,900 บาท  
ราคาเริ่มต้น 17,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
กรกฎาคม 20 - 24 ก.ค. 61,
สิงหาคม 10 - 14 ส.ค. 61, 17 - 21 ส.ค. 61, 24 - 28 ส.ค. 61,
กันยายน 07 - 11 ก.ย. 61, 14 - 18 ก.ย. 61, 21 - 25 ก.ย. 61,
ตุลาคม 12 - 16 ต.ค. 61,
GTM-05  GO1KMG-8L001 คุนหมิง หุบเขาสีน้ำเงิน ลี่เจียง วัดลามะซงจ้านหลิง 6วัน5คืน JUL-OCT18 BY 8L
ทัวร์คุนหมิง
GTM-05 GO1KMG-8L001 คุนหมิง หุบเขาสีน้ำเงิน ลี่เจียง วัดลามะซงจ้านหลิง 6วัน5คืน JUL-OCT18 BY 8L
ทัวร์จีน GO1KMG-8L001 คุนหมิง หุบเขาสีน้ำเงิน ลี่เจียง วัดลามะซงจ้านหลิง 6วัน5คืน 
เดินทาง กรกฎาคม-ตุลาคม 2561
โดยสายการบิน Lucky Air (8L)
ราคาเริ่มต้น 24,900 บาท  
ราคาเริ่มต้น 24,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
กรกฎาคม 18 - 23 ก.ค. 61, 19 - 24 ก.ค. 61, 25 - 30 ก.ค. 61, 26 - 31 ก.ค. 61, 27 ก.ค. - 01 ส.ค. 61,
สิงหาคม 08 - 13 ส.ค. 61, 09 - 14 ส.ค. 61, 22 - 27 ส.ค. 61, 23 - 28 ส.ค. 61, 29 ส.ค. - 03 ก.ย. 61, 30 ส.ค. - 04 ก.ย. 61,
กันยายน 05 - 10 ก.ย. 61, 06 - 11 ก.ย. 61, 12 - 17 ก.ย. 61, 13 - 18 ก.ย. 61, 19 - 24 ก.ย. 61, 20 - 25 ก.ย. 61, 26 ก.ย. - 01 ต.ค. 61,
ตุลาคม 10 - 15 ต.ค. 61, 11 - 16 ต.ค. 61, 17 - 22 ต.ค. 61, 18 - 23 ต.ค. 61,
GTM-05 GO1KMG-TG002 คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน 6วัน5คืน AUG-DEC18
ทัวร์คุนหมิง
GTM-05 GO1KMG-TG002 คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน 6วัน5คืน AUG-DEC18
ทัวร์จีน GO1KMG-TG002 คุนหมิง ต้าหลี่ ลี่เจียง แชงกรีล่า หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน 6วัน5คืน 
เดินทาง สิงหาคม-ธันวาคม 2561
โดยสายการบิน การบินไทย (TG)
ราคาเริ่มต้น 29,900 บาท  
ราคาเริ่มต้น 29,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
กรกฎาคม 13 - 18 ก.ค. 61, 20 - 25 ก.ค. 61,
สิงหาคม 03 - 08 ส.ค. 61, 08 - 13 ส.ค. 61, 17 - 22 ส.ค. 61,
กันยายน 14 - 19 ก.ย. 61,
ตุลาคม 10 - 15 ต.ค. 61, 13 - 18 ต.ค. 61, 19 - 24 ต.ค. 61, 20 - 25 ต.ค. 61, 26 - 31 ต.ค. 61, 27 ต.ค. - 01 พ.ย. 61,
พฤศจิกายน 02 - 07 พ.ย. 61, 09 - 14 พ.ย. 61, 23 - 28 พ.ย. 61, 30 พ.ย. - 05 ธ.ค. 61,
ธันวาคม 01 - 06 ธ.ค. 61, 05 - 10 ธ.ค. 61, 14 - 19 ธ.ค. 61,
GTM-01 KMG03 T-SUD KUNMING THE BIGGEST 5D3N AUG-OCT18
ทัวร์คุนหมิง
GTM-01 KMG03 T-SUD KUNMING THE BIGGEST 5D3N AUG-OCT18
GTM-01 KMG03 T-SUD KUNMING THE BIGGEST 5D3N AUG-OCT18
เดินทาง สิงหาคม - ตุลาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 17,999.-
โดยสายการบิน SHANDONG AIRLINE 
ราคาเริ่มต้น 17,999
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
สิงหาคม 10 - 15 ส.ค. 61, 16 - 21 ส.ค. 61, 24 - 29 ส.ค. 61, 30 ส.ค. - 04 ก.ย. 61,
กันยายน 06 - 11 ก.ย. 61, 13 - 18 ก.ย. 61,
ตุลาคม 11 - 16 ต.ค. 61, 18 - 23 ต.ค. 61,
GTM-01 KMG04 T-SUD KUMMING RED PLANET 4D2N SEP-OCT18
ทัวร์คุนหมิง
GTM-01 KMG04 T-SUD KUMMING RED PLANET 4D2N SEP-OCT18
GTM-01 KMG04 T-SUD KUMMING RED PLANET 4D2N SEP-OCT18
เดินทาง กันยายน - ตุลาคม 2561
ราคาเริ่มต้น 9,999.-
โดยสายการบิน SHANDONG AIRLINE 
ราคาเริ่มต้น 9,999
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
กันยายน 06 - 09 ก.ย. 61, 07 - 10 ก.ย. 61, 13 - 16 ก.ย. 61, 21 - 24 ก.ย. 61,
ตุลาคม 10 - 13 ต.ค. 61, 13 - 16 ต.ค. 61, 17 - 20 ต.ค. 61, 18 - 21 ต.ค. 61,
GTM-01 KMG01 T-SUD THE BEST OF KUNMING 6D5N OCT-DEC18 BY TG
ทัวร์คุนหมิง
GTM-01 KMG01 T-SUD THE BEST OF KUNMING 6D5N OCT-DEC18 BY TG
ทัวร์จีน KMG01 T-SUD THE BEST OF KUNMING 6D5N 
เดินทาง ตุลาคม-ธันวาคม 2561
โดยสายการบิน การบินไทย (TG)
ราคาเพียง 24,999 บาท     
ราคาเริ่มต้น 24,999
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
ตุลาคม 12 - 17 ต.ค. 61, 19 - 24 ต.ค. 61, 26 - 31 ต.ค. 61,
พฤศจิกายน 09 - 14 พ.ย. 61, 16 - 21 พ.ย. 61, 30 พ.ย. - 05 ธ.ค. 61,
ธันวาคม 05 - 10 ธ.ค. 61, 14 - 19 ธ.ค. 61, 21 - 26 ธ.ค. 61, 27 ธ.ค. - 01 ม.ค. 62, 28 ธ.ค. - 02 ม.ค. 62,