GTM-17 KS1805_SONGKRAN IN SEOUL JEONJU 5D3N_ZE
ทัวร์เชจู
GTM-17 KS1805_SONGKRAN IN SEOUL JEONJU 5D3N_ZE
ทัวร์เกาหลี SONGKRAN IN SEOUL JEONJU 5วัน3คืน
เดินทาง ช่วงหยุดยาวสงกรานต์ 61
ราคา 24,990.-บาท
โดยสายการบิน EASTAR JET 
ราคาเริ่มต้น 24,990
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
เมษายน 11 - 15 เม.ย. 61, 12 - 16 เม.ย. 61, 13 - 17 เม.ย. 61,
GTM-26 เชียงใหม่ - เกาหลี บินตรง เกาะเชจูเกาะสวรรค์แห่งแดนกิมจิ 7วัน5คืน BY JEJU AIR
ทัวร์เชจู
GTM-26 เชียงใหม่ - เกาหลี บินตรง เกาะเชจูเกาะสวรรค์แห่งแดนกิมจิ 7วัน5คืน BY JEJU AIR
ทัวร์เกาหลี เกาะเชจูจัดเต็ม !!! 7 วัน 5 คืน
เที่ยวสุดติ่ง พักโรงแรม 4 ดาว กับราคาโดน ๆ
บินตรง เชียงใหม่ - เชจู
สายการบิน JEJU AIR
เดินทาง 11-17 มกราคม 2561 
ราคาเพียง 17,711.- 
ราคาเริ่มต้น 17,711
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
มกราคม 11 - 17 ม.ค. 61,