GTM-09 ชิงเต่า ภูเขาเหลาซาน เทศกาลเบียร์ 4D3N AUG BY XW
ทัวร์ชิงเต่า
GTM-09 ชิงเต่า ภูเขาเหลาซาน เทศกาลเบียร์ 4D3N AUG BY XW
ทัวร์จีน ชิงเต่า 4วัน3คืน เทศกาลเบียร์ชิงเต่า ภูเขาเหลาซาน เทศกาลเบียร์นานาชาติชิงเต่า สะพานจ้านเฉียว
เดินทาง 6-9/8-11/20-23/22-25 สิงหาคม 2560
ราคา 21,999.-
สายการบิน Nok Scoot
ราคาเริ่มต้น 21,999
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
สิงหาคม 06 - 09 ส.ค. 60, 08 - 11 ส.ค. 60, 20 - 23 ส.ค. 60, 22 - 25 ส.ค. 60,