ทัวร์หังโจว
มกราคม     กุมภาพันธ์     มีนาคม     เมษายน     พฤษภาคม     มิถุนายน     กรกฎาคม     สิงหาคม     กันยายน     ตุลาคม     พฤศจิกายน     ธันวาคม
GTM-05 GO1HGH-CA001 หังโจว หวงซาน ขุนเขาในม่านหมอก 5วัน3คืน OCT-NOV18 BY CA
ทัวร์หังโจว
GTM-05 GO1HGH-CA001 หังโจว หวงซาน ขุนเขาในม่านหมอก 5วัน3คืน OCT-NOV18 BY CA
ทัวร์จีน GO1HGH-CA001 หังโจว หวงซาน ขุนเขาในม่านหมอก 5วัน3คืน 
เดินทาง ตุลาคม-พฤศจิกายน 2561
โดยสายการบิน Air China (CA)
ราคาเริ่มต้น 24,900 บาท  
ราคาเริ่มต้น 24,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
ตุลาคม 21 - 25 ต.ค. 61,
พฤศจิกายน 23 - 27 พ.ย. 61, 30 พ.ย. - 04 ธ.ค. 61,
GTM-05  GO1HGH-CA002 หังโจว ผู่โถวซาน (พักบนเกาะ) นมัสการเจ้าแม่กวนอิม 5วัน3คืน OCT-DEC18 BY CA
ทัวร์หังโจว
GTM-05 GO1HGH-CA002 หังโจว ผู่โถวซาน (พักบนเกาะ) นมัสการเจ้าแม่กวนอิม 5วัน3คืน OCT-DEC18 BY CA
ทัวร์จีน GO1HGH-CA002 หังโจว ผู่โถวซาน (พักบนเกาะ) นมัสการเจ้าแม่กวนอิม 5วัน3คืน 
เดินทาง ตุลาคม-ธันวาคม 2561
โดยสายการบิน Air China (CA)
ราคาเริ่มต้น 21,900 บาท  
ราคาเริ่มต้น 21,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
ตุลาคม 11 - 15 ต.ค. 61, 25 - 29 ต.ค. 61,
พฤศจิกายน 09 - 13 พ.ย. 61,
ธันวาคม 07 - 11 ธ.ค. 61,
GTM-05  GO1HGH-CA003 หังโจว จิ่วหัวซาน แดนพุทธภูมิ 6วัน4คืน SEP-DEC18 BY CA
ทัวร์หังโจว
GTM-05 GO1HGH-CA003 หังโจว จิ่วหัวซาน แดนพุทธภูมิ 6วัน4คืน SEP-DEC18 BY CA
ทัวร์จีน GO1HGH-CA003 หังโจว จิ่วหัวซาน แดนพุทธภูมิ 6วัน4คืน 
เดินทาง กันยายน-ธันวาคม 2561
โดยสายการบิน Air China (CA)
ราคาเริ่มต้น 22,900 บาท
ราคาเริ่มต้น 22,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
กันยายน 14 - 19 ก.ย. 61,
ตุลาคม 10 - 15 ต.ค. 61, 19 - 24 ต.ค. 61,
พฤศจิกายน 02 - 07 พ.ย. 61, 30 พ.ย. - 05 ธ.ค. 61,
ธันวาคม 07 - 12 ธ.ค. 61, 28 ธ.ค. - 02 ม.ค. 62,