ทัวร์หังโจว
มกราคม     กุมภาพันธ์     มีนาคม     เมษายน     พฤษภาคม     มิถุนายน     กรกฎาคม     สิงหาคม     กันยายน     ตุลาคม     พฤศจิกายน     ธันวาคม
GTM-05 GO1HGH-CA001 หังโจว หวงซาน ขุนเขาในม่านหมอก 5วัน3คืน OCT-NOV18 BY CA
ทัวร์หังโจว
GTM-05 GO1HGH-CA001 หังโจว หวงซาน ขุนเขาในม่านหมอก 5วัน3คืน OCT-NOV18 BY CA
ทัวร์จีน GO1HGH-CA001 หังโจว หวงซาน ขุนเขาในม่านหมอก 5วัน3คืน 
เดินทาง ตุลาคม-พฤศจิกายน 2561
โดยสายการบิน Air China (CA)
ราคาเริ่มต้น 24,900 บาท  
ราคาเริ่มต้น 24,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
ตุลาคม 21 - 25 ต.ค. 61,
พฤศจิกายน 23 - 27 พ.ย. 61, 30 พ.ย. - 04 ธ.ค. 61,
GTM-05  GO1HGH-CA002 หังโจว ผู่โถวซาน (พักบนเกาะ) นมัสการเจ้าแม่กวนอิม 5วัน3คืน OCT-DEC18 BY CA
ทัวร์หังโจว
GTM-05 GO1HGH-CA002 หังโจว ผู่โถวซาน (พักบนเกาะ) นมัสการเจ้าแม่กวนอิม 5วัน3คืน OCT-DEC18 BY CA
ทัวร์จีน GO1HGH-CA002 หังโจว ผู่โถวซาน (พักบนเกาะ) นมัสการเจ้าแม่กวนอิม 5วัน3คืน 
เดินทาง ตุลาคม-ธันวาคม 2561
โดยสายการบิน Air China (CA)
ราคาเริ่มต้น 21,900 บาท  
ราคาเริ่มต้น 21,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
ตุลาคม 11 - 15 ต.ค. 61, 25 - 29 ต.ค. 61,
พฤศจิกายน 09 - 13 พ.ย. 61,
ธันวาคม 07 - 11 ธ.ค. 61,
GTM-05  GO1HGH-CA003 หังโจว จิ่วหัวซาน แดนพุทธภูมิ 6วัน4คืน SEP-DEC18 BY CA
ทัวร์หังโจว
GTM-05 GO1HGH-CA003 หังโจว จิ่วหัวซาน แดนพุทธภูมิ 6วัน4คืน SEP-DEC18 BY CA
ทัวร์จีน GO1HGH-CA003 หังโจว จิ่วหัวซาน แดนพุทธภูมิ 6วัน4คืน 
เดินทาง กันยายน-ธันวาคม 2561
โดยสายการบิน Air China (CA)
ราคาเริ่มต้น 22,900 บาท
ราคาเริ่มต้น 22,900
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
กันยายน 14 - 19 ก.ย. 61,
ตุลาคม 10 - 15 ต.ค. 61, 19 - 24 ต.ค. 61,
พฤศจิกายน 02 - 07 พ.ย. 61, 30 พ.ย. - 05 ธ.ค. 61,
ธันวาคม 07 - 12 ธ.ค. 61, 28 ธ.ค. - 02 ม.ค. 62,
GTM-26 CA04 หังโจว เซี่ยงไฮ้ ไฉไล 4วัน3คืน (CA)
ทัวร์หังโจว
GTM-26 CA04 หังโจว เซี่ยงไฮ้ ไฉไล 4วัน3คืน (CA)
ทัวร์จีน หังโจว เซี่ยงไฮ้ ไฉไล 4วัน3คืน 
เดินทาง พ.ค. -มิ.ย. 61
ราคาเริ่นต้น 12,991.-บาท
โดยสายการบิน Air China (CA)
ราคาเริ่มต้น 12,991
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
พฤษภาคม 17 - 20 พ.ค. 61, 26 - 29 พ.ค. 61,
มิถุนายน 14 - 17 มิ.ย. 61,
GTM-26 (GT-HGH CA02) หังโจว ผู่โถวซาน ไหว้พระ 4D3N BY CA
ทัวร์หังโจว
GTM-26 (GT-HGH CA02) หังโจว ผู่โถวซาน ไหว้พระ 4D3N BY CA
หังโจว ผู่โถวซาน ไหว้พระ 4วัน3คืน
เดินทาง มกราคม-มีนาคม2561
เริ่มต้นเพียงท่านละ 17,999บาท
โดยสายการบิน Air China(CA)
ราคาเริ่มต้น 17,999
ดาวน์โหลดโปรแกรม ที่นี่ >>
มกราคม 11 - 14 ม.ค. 61, 19 - 22 ม.ค. 61, 27 - 30 ม.ค. 61,
มีนาคม 01 - 04 มี.ค. 61, 08 - 11 มี.ค. 61, 15 - 18 มี.ค. 61,